‘’MAHALLE’’ OLARAK TÜRKİYE DE, KIŞKIRTILAN MAHALLE BASKISI!

23 Eylül 2016

Ahmet Doğançayır

Hemşire Ayşegül Terzi’nin belediye otobüsünde başına gelen sıradan bir olay değil, Türkiye’de insanların nasıl her an ve her yerde muhafazakârlığın tehdit ve baskısı altında olduklarını kanıtlayan bir göstergedir. Ayşegül Terzi ‘’Bu kadınlar şeytan, uğursuzluk saçıyorlar.’’ Diyen bir saldırganın tekmeli saldırısına uğruyor. Bütün otobüs yolcularının ve şoförün seyirci kaldıkları saldırının nedeni, Ayşegül Terzi’nin şort giymesinin Abdullah Çakıroğlu’nun ‘mezhebine uymaması’.

Yazının devamını oku »


KAPİTALİZMİ BİR AN EVVEL SONLANDIRMALIYIZ!

21 Eylül 2016

İbrahim Özkurt

Günümüze kadar sınıfsız, sömürüsüz bir gelecek adına nice devrimler gerçekleşti ama kapitalizmden kurtulmak mümkün olmadı. Ayrıca günümüze kadar ne kadar kitap, makale yazıldı, ne kadar konferans, panel vb düzenlendi bilmek mümkün değil. Her gün yüzlerce, binlerce irili ufaklı eylem, grev ve direniş bile gerçekleştiriliyor. Tüm bunlara karşın tehlike önlenemediği gibi her geçen gün daha da artmakta. Yazılanlar ve söylenenler yeterince karşılık bulmuyor.

Yazının devamını oku »


Darbe İçinde Darbe, Saray AKP’si İle FETÖ AKP’si Matruşkası

19 Eylül 2016

  Mahmut Balpetek

      Sarayın, ‘’İsteseniz de, istemesiniz de, rejim değişti” diye özetlediği  sivil darbe süreci; 15 temmuz’da yaşanan darbe kalkışması ile tamamlanma evresine  girmiş oldu. Saray, her ne kadar  parlamentoyu devre dışı bırakarak  ülkeyi  muhtarlar Senatosu eli ile yönetmeye çalıştıysa da , geçen süre içinde, bunun  kendisi  için, sorunsuz bir model olmadığının ayırdına vardı. Parlamentonun  varlığı, HDP ve Bir kısım CHP’linin  saraya muhalif duruş sergilemeleri;  tek kişi iktidarına engel olabilme potansiyeli taşıyabileceğine dair sarayın kaygı ve endişesini  derinleştirmiş oldu .  Kamuoyunun ABD’de görülen  Reza Zarrap  davası ,Suriye politikasının çıkmazı, Rusya krizi ve Cumhurbaşkanının  diplomasına olan ilgisi, saray AKP’sini savunma pozisyonuna itmiş durumdaydı.

Yazının devamını oku »


Orta sınıflar nereye

19 Eylül 2016

Ahmet Doğançayır

‘’Çalışan sınıflar’’terimi geleneksel olarak yeni üretim yöntemleriyle bağlantılı olarak bir araya gelip ücretle çalışanları tanımlar. Çoğu ekonomi teorisinde bu sınıf, doğal olarak mülk sahiplerinin karşıtı olarak tanımlanmıştır. Bu durumda küçük iş sahipleri, küçük çiftçiler, dükkân sahipleri ve meslek sahipleri hangi toplumsal sınıfa girerler? O zamanlar bu iki soruya tek bir cevap veriliyordu: Sonraları ‘’orta sınıflar’’ adını alan ‘’ortada ki sınıflar’’. Ancak kavram fazlasıyla geniş kapsamlıdır, çünkü büyük işverenden küçük dükkâncıya, başarılı meslek adamından küçük bağımsız zanaatkâra kadar uzanan bir alana yayılıyor.

Yazının devamını oku »


6-7 Eylül Dersi: Muktedirlerin Siyasi İki Kampının Müşterek Eylemi

05 Eylül 2016

Ferhan Umruk

6-7 Eylül 1955 Türkiye siyasi tarihinin utanç sayfalarından biri olarak yazıldı ve halen de toplumsal olarak yüzleşilmemiş bir vak’a olarak yerinde duruyor.
Kıbrıs’ta süregiden gelişmelere bağlı olarak hükümet güdümlü basın tarafından yapılan kışkırtıcı yayınlarla yaygınlaştırılan şovenist ruh hali 6-7 Eylül’de T.C. vatandaşı Rum halkını hedef aldı.

6-7-eylc3bcl

Bu hazırlığa paralel olarak, daha sonra General Sabri Yirmibeşoğlu ‘Merdi kıpti şecaat arz ederken, sirkatin söyler’ vecizesinde olduğu gibi, Selanik’te Atatürk’ün evinin bombalanıp, İstanbul ve İzmir’de Rum ve bütün gayrımüslimlerin ibadethanelerinin ev ve işyerlerinin yağma edilip, onları Türkiye’yi terk etmeye zorlayan bu operasyonun Özel Harp Dairesinin mükemmel bir işi olduğunu böbürlenerek söyledi.

Yazının devamını oku »


ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM!

12 Ağustos 2016

Ahmet Doğançayır

 

‘’Fakat devrimci arzu rüyasının bakışında keyifli mutluluğun değer ölçüleri sırf şu nedenle de değişir ki, mutluluk artık başkasının mutsuzluğundan doğmamakta ve onunla ölçülmemektedir. Çünkü diğer insan kendi özgürlüğünün kısıtı değildir artık, özgürlük kendini onda gerçekleştirir. Çalışma özgürlüğünün yerine çalışmaktan özgürleşmenin ışığı yanar, iktisadi mücadelede ki haydut sevincinin yerine proleter sınıf mücadelesindeki zafer tasavvurunun ışığı. Ve bunun da üzerinde uzaktaki barışın, bütün insanlarla dayanışma içinde, hepsiyle dostça olmayı sağlayacak uzak fırsatın ışığı yanar, mücadelenin uğruna uzak hedeflere doğru yola çıktığı fırsatın.’’ Ernst Bloch-Umut İlkesi

Yazının devamını oku »


FAŞİZME KARŞI ORTAK MÜCADELEYİ ÖREBİLİRİZ

10 Ağustos 2016

İbrahim Özkurt

15 temmuz gününden bu yana darbenin tahlilleri ve faşist bir rejim tehlikesine karşı demokrasi güçlerinin ortak mücadelenin örülmesinin gerekliliğinden söz ediliyor. Ne var ki, nasıl bir örgüt konusu ise hemen hiç dillendirilmiyor, konu siyasi partilere havale ediliyor. Bu nedenle söylemden fiile bir türlü geçilememekte. Çünkü, Hazirancıların ve ulusalcıların lider kadroları CHP’nin, CHP’nin lider kadrosu ise AKP’nin kuyruğuna takılmış durumda. Bunda yararlananarak Yenikapı’da oluşturulan faşist cephe ise “Ata atlayıp Üsküdar’ı geçmek üzere” yola koyuldu bile.

Yazının devamını oku »