DERGAH VE KAYYIM

09 Eylül 2019

kayyım ile ilgili görsel sonucu

Rıza Aydın

Tarihsel toplumsal bir olguyu incelerken onun tarihsel gelişim sürecini gözden geçirmek gerek, yoksa bir çok şey birbirine karışır; alta Alevi dergahları ile çelebilerin devletle ilişkisini eleştiren bir arkadaşın eleştirilerine karşı yazdıklarımı koyacağım:

Konuyu şöyle düşünmenizi öneririm: Bir zamanlar Âli Osmanlı Devletinin Alevi dergahlarına yaptığını, bu günlerde Âli Osmanlı’nın yaptıklarını, onun zihniyetinde olanlar HDP’li belediyeleri onların elinden alıp yerine kayyımlar atayarak yapıyorlar; eskiden Büyük (âli) Osmanlı devleti bunu Alevi dergahlarına yapardı.

Yazının devamını oku »
Reklamlar

HDP’nin YENİ ANAYASA GİRİŞİMİ ÜZERİNE

07 Eylül 2019

anayasa ile ilgili görsel sonucu

Dario Navaro

Bodrum HDP örgütünün dün Yalıkavak’ta düzenlediği toplantının paneli güçlü isimlerden oluşuyordu: insan haklarının eşsiz savunucusu Eren Keskin, HDP milletvekilleri Erol Katırcıoğlu ile Ahmet Şık ve avukat Ergin Cinmen. Toplantı HDP’nin son girişimleri olan Demokrasi İttifakı ve Demokratik Anayasa konuları üzerindeydi.

Demokrasi İttifakı ile Demokratik Anayasa Strateji metinleri daha önceden meclisteki muhalefet partilerine ve pek çok sivil kuruma sunulmuştu. HDP eş başkanı Sezai Temelli de bu kampanyaları muhalif basında yer alacak şekilde bir süredir tanıttığı için doğrusu bu metinlerin açıklanması ile sınırlı, alışagelmiş bir siyasi parti toplantısı olacağını tahmin ediyordum. Yanılmışım, hiç de öyle olmadı…

Yazının devamını oku »

Dünya-Sistemleri analizinin kurucusu Wallerstein’e veda

06 Eylül 2019

Wallerstein’in ardından… ile ilgili görsel sonucu

Yıldırım Onat

ABD’li ünlü bilimi insanı Immanuel Wallerstein, 31 Ağustos’ta 88 yaşında hayata veda etti. Eleştirel sosyal bilimlerde kritik bir aşama olan “dünya-sistemleri analizi” teorisinin en önemli kurucusuydu. Başat eseri ilk cildi 1974’te yayımlanan “Modern Dünya-Sistemi” kitabıydı. Bu başlığı taşıyan toplam dört kitap kaleme aldı. Ana tezini aktarmadan önce epistemolojik kaynakları ve teorisi için geliştirdiği kavramları hatırlamakta fayda var.

Wallerstein, temelde Karl Marx ve Annales Ekolu’nun en önemli isimlerinden Fransız sosyal bilimci Fernand Braudel’den etkilendi. Burada Braudel’i biraz açmak gerekirse, tarihi uzun dönemli, detaylı zaman-mekân analizleriyle ele alıp akademide “modernite” olarak tanımlanan 14’üncü yüzyıldan 20’nci yüzyılın sonlarına kadar süren dönemi esas olarak derinlemesine, sosyo-ekonomik yönlerden ele almasıyla tanınıyor. Avrupa özelinde kapitalizmin birincil merkezlerinin kentler bazında zaman içinde yer değiştirmesini analiz ettiği “Medeniyet ve Kapitalizm, 15-18. Yüzyıl” eseri önemlidir. Burada “uzun vadeli döngülerden” hareketle kapitalizmin birincil merkezlerinin önce Venedik, sonra Cenova-Antwerp ardından Amsterdam sonra Londra ve New York şeklinde ardıl olarak birbirini izlediğini ileri sürdü. Kapitalist sınıfla ilgili olarak Braudel’in dikkat çekici bir tezi bulunuyor. Fernand Braudel, liberalizmin savının aksine kapitalistlerin hiç de serbest rekabetçi piyasa nosyonuna inanmadığını, tekelci eğilimleri olduğunu, devletin de kapitalist düzende rekabetin koruyucusu olmaktan çok, kapitalist tekelleşmeyi garanti eden konumda olduğunu savunmuştur.

Yazının devamını oku »

Suriye’de Savaş Nereye Kadar ?

05 Eylül 2019

suriye savaşı ile ilgili görsel sonucu

                          

   Mahmut Balpetek

2019 yılının ilk günlerinde, birden çok mecrada Ankara ile PYD/SDG arasında yoğun  görüşmelerin yaşandığına dair    gayri resmi bilgiler dolaşıma girdi. Ancak,  Ankara’ya hakim olan hamaset  siyasetinin tozlu bulutlarının yanına, koalisyon ortağı MHP faktörü de eklenince, dolaşımdaki  gayri resmi bilgiler,  kamuoyu tarafından, çok da inandırıcı  görünmedi.

      İlerleyen zamana mukabil  yüksek sesle dile getirilen bu iddia , kendi çevresinde genişçe bir  merak halesi yarattı. Bu dolayım ile harekete geçen  gazeteciler , hakikate ulaşabilmemize yardımcı oldular.   

Yazının devamını oku »

MUHARREM SOHBETLERİ

04 Eylül 2019

muharrem ayı ile ilgili görsel sonucu

Rıza Aydın

Muharrem ayı Aleviler için hem Matem ayıdır hemde muhabbet ayı. Dünyada Alevilerden başka muhabbet ayı olan başka bir topluluk daha var mı bilmiyorum.

Muhabbet canlı bir organizma gibidir. Muhabbette her kişi usulüne uygun destur alıp, aklına takılan soruyu sorarak o kunuda muhabbet edilmesini isteyebilir. Alevi eğitiminin temeli muhabbet cemidir; Aleviler üç canın bir olup muhabbet etmesine de Cem derler, “üç can bir Cem” sözü buradan çıkmıştır. Alevilikte muhabbetin yeri büyüktür bunun için Nesimi, “Gerçek aslımız sorarsan biz muhabbet geliriz, kabdan kaba süzülürüz aşk ile hasıl oluruz” diyor.

Yazının devamını oku »

TARİHİN IŞIĞINDA TİMUR İLE YAVUZ

29 Ağustos 2019

tarih ile ilgili görsel sonucu

Rıza Aydın

Tarihte iki ayrı Osmanlı Devleti var. Türkmenlerin durumu iki ayrı Osmanlı devletin de birbirinden farklı bunun için genelleme yapmayıp, süreci anlatmak gerek. Bu süreç kısaca şöyle yaşanıyor.

Birinci Osmanlı Devletini Timur 1402’de yani meşhur Ankara Savaşında yıkıyor.

Timur’un Osmanlı Devletini yıkmasından 11 yıl Sonra İkinci kez Osmanlı Devleti yeniden kuruluyor. Bu ayrımı yapmazsak Tüm Osmalı için genelleme yaparsak yanlış olur.

Yazının devamını oku »

GEÇMİŞİN MÜSTEMLEKECİ ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜNE DÖNÜŞ MÜ, DEMOKRATİK ÇÖZÜM MÜ?

25 Ağustos 2019

diyarbakır ile ilgili görsel sonucu

Hakkı Yükselen

Ortadoğu çapında “Kürdistan”ın bir “sömürge” olup olmadığı vakti zamanında Türk ve Kürt solu içinde başlıca tartışma konularından biriydi. Böyle konularda ortak bir sonuca varmanın imkânsızlığı nedeniyle, ilgili herkes soruna kendi meşrebince bir tanım ve çözüm getiriyor ve bunlar üzerinden yoluna devam ediyordu.

Tartışma, kökü tarihe dayanan gerçek bir sorundan, “Kürt ulusal sorunu”ndan kaynaklanıyor; çeşitli çözüm önerilerinin yanı sıra haliyle, yine meşrebe göre farklı cevapları olan pek çok soruyu da içeriyordu. Genel bir kuraldır, sorular gerçek cevaplarını pratikte bulurlar; bazen en pratik cevaplar sorunun varlığını inkâr edenlerden gelir! Bu konuda da böyle olmuştur!

Yazının devamını oku »